MASZYNOWNIE

Oba dostępne do zwiedzania schrony piechoty są wyposażone we własne maszynownie. Urządzenia techniczne twierdzy wymagały zasilania prądem elektrycznym. Prądnice były napędzne agregatami dieslowskimi produkcji Deutza (dzielnica Kolonii). Agregaty osługiwały także pompy głębinowe, wodę przechowywano w ogromnych cysternach. Pieczołowocie odrestaurowane agregaty są nadal możliwe do uruchomienia !

Prądnica

Rozdzielna maszynowni

Zwieńczenie tablicy rozdzielni

Agregat pompy

Tablica producenta pompy

Zbiornik na wodę

powrót