HISTORIA TWIERDZY

W 1871 roku, po zwycięstwie nad Francją, Alzacja została anektowana Rzeszy Niemieckiej. Była to zresztą ziemia stanowiąca odwieczny przedmiot sporów między oboma państwami. Według popularnego podania - hotelarze i sklepikarze posiadali na składzie komplety flag francuskich i pruskich aby wywiesić je w odpowiednim momencie, w zależności od tego, która armia zajęła akurat dany teren. Po przejęciu Alzacji postanowiono ufortyfikować stolicę - Strassburg, który zresztą został pięknie rozbudowany jako graniczna "wizytówka Niemiec". Miasto zostało otoczone pasem fortów. Na przedpolu pozostawały jednak wyniosłe wzgórza Wogezów w okolicy miejscowości Molsheim i Mutzig, wyraźnie górujące nad Strassburgiem, co w przypadku zajęcia ich przez wojska francuskie umożliwiłoby ostrzał miasta. Zaistniała zatem konieczność ufortyfikowania tych wzgórz.
Decyzję o budowie festy podjął w 1893 roku młody cesarz Wilhelm II - kompleks fortyfikacjny nazwano zresztą później jego imieniem. W ciągu kilkunastu lat wybudowano największy w Niemczech kompleks fortyfikacyjny (przed I woją światową) o powierzchni około 250 hektarów.

Trzon umocnień stanowiły 2 forty pancerne zbudowane na planie trójkąta: Ostfort (1893 rok) i Westfort (1895 rok). Wokół nich rozproszono w terenie jeszcze ponad 200 inych obiektów: schronów piechoty, koszar, baterii pancernych, schronów obserwacyjnych, wzmocnionych betonem rowów strzeleckich itp. Obiekty były zbudowane z betonu, odporne na ostrzał artylerii najcięższej. Festa pełniła także rolę poligonu doświadczalnego, w którym testowano rozwiązania stosowane później w innych twierdzach. Bardzo licznie były reprezentowane pancerze - m.in. wieże pancerne i kopuły obserwacyjne. Obiekty posiadały własne agregaty dieslowskie i prądotwórcze, 4 studnie głębinowe, pompy, 6 piekarń, 22 kuchnie, warsztaty
Garnizon liczył ok. 6500 żołnierzy i oficerów.

W I wojnie światowej działania wojenne nie dotarły do Mutzig, obiekty przeżyły chrzest bojowy dopiero na przełomie 1944 i 1945 roku, atakowane przez wojska amerykańskie.

Panorama Mutzig

powrót