BATERIA PANCERNA NR 1

Na północnym krańcu festy znajduje się jedna z trzech zachowanych baterii pancernych typu lekkiego (określana w polskim piśmiennictwie jako bateria półpancerna) - tzw. Schirmlafettenbaterie. 4 stalowe wieże z armatami kalibru 105 mm były umieszczone w wieżach typu okrętowego, chronionych dodatkowo przez betonowe przedpiersie, w którym zlokalizowano magazyny amunicji. Na lewym skrzydle umieszczono otwarte stanowisko obserwatora artylerii, na prawym skrzydle - nieruchomą kopułę obserwatora artylerii "P.B.St. 96L" a także kolejne stanowisko otwarte.

W feście znajdują sie jeszcze dwie takie baterie, ale o zmniejszonej do 3 liczbie stanowisk armatnich. Większość wież została zdemontowana jeszcze w czasie I wojny światowej i wywieziona m.in. na front belgijski. Pozostałe wieże zgromadzono właśnie w baterii nr 1.

Lewe skrzydło baterii - kopuła obserwacyjna i otwarte stanowisko obserwacyjne

Kopuła P.B.St. 96L

Wieża półpancerna i zapasowa lufa kalibru 105 mm.

Wieża półpancerna

Wnętrze wieży

Sygnatura producenta lufy armatniej

powrót